Pro Työturva

Palvelun esittely

Pro Työturva on työsuojeluhenkilöstön jokapäiväinen työkalu. Sillä on mahdollista luoda ja hallinnoida kaikille yhteisiä lain velvoittamia tietoja ja dokumentteja. Työelämän lupakortit, koulutukset, luvat ja pätevyydet pysyvät helposti ajan tasalla. Laajemmalla versiolla on lisäksi mahdollista säästää aikaa ja vaivaa perehdytyksissä ja työnopastuksissa. Uusina ominaisuuksina julkaisimme myös valmiin juristin tekemän työsopimuslomakkeen ja nykyaikaiset turvallisuushavaintojen sekä läheltä piti -tilanteiden ilmoituslomakkeen, josta on kaksi eri versiota, lyhyt ja pitkä.

Palvelu opastaa niin aloittelevaa kuin kokeneempaakin työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua pistämään perusasiat kuntoon helposti ja tehokkaasti. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta tietojen syöttö ja päivitysten tekeminen ovat riippumattomia ajasta ja paikasta. 

Palvelu sisältää runsaasti materiaalia ja vinkkejä siitä, kuinka organisaatio ja työsuojeluhenkilöstö voivat välttää virheitä ja säästää aikaa. Se tietää usein myös kustannussäästöjä. Oikein tehdyt ratkaisut tuovat tulosta.

Palvelu täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Ominaisuudet:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • riskien arviointi
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri 

Laaja versio:

 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • työsopimus
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi eri versiota (lyhyt ja nopea älypuhelimiin ja pitkä tarkempaan kuvaamiseen tietokoneella)
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • tapaturmatutkinta ja käsittely
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla

www.protyoturva.fi

Katso tältä sivulta mitä kaikkea muuta hyödyllistä pystyt tekemään Pro Työturva -palvelulla ja tutustu myös aiheisiin niihin liittyvien videoiden avulla.

Videoita

Kemikaaliluettelo

Kemikaaliluettelo Pro Työturva -palvelussa

Riskien arviointi

Riskien arviointi Pro Työturva -palvelussa

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon järjestäminen ja kilpailuttaminen Pro Työturva -palvelussa

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Pro Työturva -palvelussa

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma Pro Työturva -palvelussa

Työhön perehdytys

Työhön perehdytys Pro Työturva -palvelussa

Työnopastus

Työnopastus Pro Työturva -palvelussa

Työsopimus

Työsopimus Pro Työturva -palvelussa

Turvallisuusilmoitus ja Läheltä piti -tilanteet

Turvallisuusilmoitus ja Läheltä piti -tilanteet Pro Työturva -palvelussa

Palvelua toteuttamassa